Forskningsprosjekt


Innsikt og brukermedvirkning

Vitenskapelig tittel:
Innsikt og brukermedvirkning. Erfaringer med brukermedvirkning hos pasienter med psykoselidelser.

Prosjektbeskrivelse:
(1)Med bakgrunn i deltakernes besvarelser ønsker vi å få større forståelse for hvordan brukere av psykisk helsevern opplever å bli møtt av behandlingsapparatet, og å kunne danne oss noen hypoteser og forklaringer for hva som kan ligge til grunn for deres opplevelse. (2) Vi ønsker å gjøre oss erfaringer med i hvilken grad brukere med psykoselidelser er i stand til å reflektere over egen sykdom og behandling, samt formidle sine refleksjoner på en adekvat måte. Studien vil kunne gi en innsikt i et utvalg brukeres erfaring med den behandling de får, i hvilken grad de opplever å selv få påvirke denne, og om de opplever å bli møtt med respekt og høflighet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1312 Prosjektstart: 01.07.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Geir Lorem
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Embetsfag i psykologi, Nivå: master
Behandlet i REK
DatoREK
27.05.2010 REK nord