Forskningsprosjekt


Urethraklaffer - diagnose, blærefunksjon og livskvalitet

Vitenskapelig tittel:

Posterior urethral valves -

Diagnosis, bladder function and quality of life; a national studyProsjektbeskrivelse:
Bakre urethraklaffer er en medfødt forsnevring av urinrøret hos gutter. Tilstanden er sjelden (1:5000), men likevel vanligste årsak til nyretransplantasjon hos gutter og symptomer på blæredysfunksjon er vanlig hos disse pasientene. Studien fokuserer på faktorer som har betydning for tidlig diagnostikk av urethraklaffer, blærefunksjon og forandringer i blæreveggen, og livskvalitet. 1. Prenatal diagnose – kartlegging av funn ved prenatal ultralyd 2. Biomarkører – kartlegging av potensielle biomarkører for diagnostikk av urethraklaffer i blodprøver fra nyfødtscreening-prosjektet 3. Blærefunksjon – klinisk undersøkelse inkludert kartlegging av blærefunksjon ved spørreskjemaer og urodynamiske undersøkelser. Biopsier fra blærevegg tas hos pasienter som etter klinisk indikasjon skal til kirurgiske inngrep i narkose. 4. Livskvalitet – kartlegges hos pasienter og foreldre med validerte spørreskjemaer
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/418 Prosjektstart: 01.04.2015 Prosjektslutt: 01.04.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ragnhild Emblem
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus, KKT, AGK
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Neonatal biobank nyfødtscreening
Behandlet i REK
DatoREK
26.03.2015 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
20.08.2015 REK sør-øst