Forskningsprosjekt


Opplevelse av tvang ved innleggelse i et psykiatrisk sykehus

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: det florerer ulike synspunkter på å legge en psykisk syk pasient inn under tvang. Er dette en krenkelse mot individet og dets personvern, eller er det en nødvendighet for samfunnets sikkerhet? Formål: sette søkelys på de ulike aktørers synspunkt på tvangsinnleggelse i et pasienttilfelle. Synspunkt som kommer fram vil bli brukt til å diskutere tvangsinnleggelse innenfor en fenomenologisk ramme.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1790 Prosjektstart: 19.10.2009 Prosjektslutt: 15.09.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: miriam andreassen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: embetsstudiet i medisin, Nivå: med 500
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2009 REK sør-øst
09.12.2009 REK sør-øst