Forskningsprosjekt


Oksygentilskudd og ventilasjon under belastning hos pasienter med kols

Vitenskapelig tittel:
Effekter på ventilasjon, dyspné, blodtrykk og hjertefrekvens ved tilførsel av ekstra oksygen hos pasienter  med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) som synker i oksygenmetning kun under anstrengelse

Prosjektbeskrivelse:
Aktivitetsoksygen kan være til hjelp for pasienter med kols som desaturerer under anstrengelse og er motivert for å bruke oksygentilskudd. Denne pasientgruppen har svært lav arbeidskapasitet og alvorlig funksjonsdyspné. Målsettingen med oksygenbehandlingen er å forbedre blant annet arbeidsfunksjonen. Det er lite sammenheng mellom grad av desaturering og opplevelse av dyspné; det er trolig den indirekte mulige reduksjonen i ventilasjon som oppleves som en bedring. Formålet med denne studien er å undersøke i hvilken grad de ulike ventilasjonsvariablene forandres når pasienten får oksygentilskudd under en tredemøllebelastning, sammenlignet med belastning med placebo. I tillegg skal den akutte effekten av oksygentilskudd på dyspné, hjertefrekvens og blodtrykk studeres. Det vil også tas arterielle blodgasser fra arteriekanyle som allerede er innlagt. Det skal inkluderes 20 pasienter med KOLS som synker i oksygenmetning kun under anstrengelse, og som er innlagt på Glittreklinikken. Deltakerne skal være henvist til kardiopulmonal funksjonsstest som ledd i den ordinære utredningen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/2396 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 17.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne Edvardsen
Forskningsansvarlig(e):  Glittreklinikken, LHL Helse
LHL-klinikkene
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Det er søkt midler fra LHL Helses FoU-fond. Prosjektet blir ellers finansiert fra internt driftsbudsjett på Glittreklinikken hvor prosjektet blir utført. 

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefagvitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
15.01.2014 REK sør-øst
11.06.2014 REK sør-øst