Forskningsprosjekt


Fedmekirurgi, diabetes og insulinsekresjon

Vitenskapelig tittel:

Glycaemia, insulin secretion and action in morbidly obese subjects with type 2 diabetes after sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass:

A randomised single centre study

Obesity surgery in Tønsberg (Oseberg) study

Glycaemia, insulin secretion and action in morbidly obese subjects with type 2 diabetes after sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass:

A randomised single centre study

Obesity surgery in Tønsberg (Oseberg) studyProsjektbeskrivelse:
Gastrisk bypass og sleeve-gastrektomi er to fedmeoperasjoner som begge gir betydelig vektreduksjon og bedring av blodsukker. I studien ønskes det å få avklart de to metodenes fordeler og ulemper i behandlingen av type 2-diabetes, samt å kartlegge mulige mekanismer for lavere blodsukker etter operasjon. Deltakere er 120 pasienter med sykelig overvekt og type 2 diabetes som randomiserer til de to ulike fedmekirurgiske metodene. Deltakelse bygger på informert samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1427 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jøran Hjelmesæth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgiftene til utstyr og drift dekkes av de respektive avdelingene ved Sykehuset i Vestfold. Det vil hvis studien godkjennes, søkes om eksterne midler til både deler av drift og utstyr.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk studie, Nivå: Postdok og PhD
Materiale fra biobank:
OSEBERG Biobank
Behandlet i REK
DatoREK
12.09.2012 REK sør-øst
15.01.2014 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst
08.06.2016 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst
06.06.2018 REK sør-øst
13.02.2019 REK sør-øst