Forskningsprosjekt


Former for innsikt hos personer med nåværende eller tidligere erfaring med tvang uten døgnopphold

Prosjektbeskrivelse:
Personer underlagt tvang uten døgnopphold (TUD) er ofte vurdert til å mangle eller ha liten grad av sykdomsinnsikt, slik at de ikke regnes for å være i stand til å ta egne valg om behandlingstiltak. Begrepet sykdomsinnsikt er imidlertid omdiskutert, og bruk av tvang i norsk psykisk helsevern vært debattert siste årene. Forskningsbasert kunnskap om tvang og om alternativer til tvang har vært etterlyst; det samme er forskning fra brukerperspektivet. Prosjektet vil derfor, gjennom dybdeintervjuer og kvalitativ analyse av disse, undersøke om personer underlagt tvang uten døgnopphold kan ha andre former for innsikt enn sykdomsinnsikt hva gjelder opplevelse av problemer, årsakssammenhenger og hjelpebehov; innsikt som kan være relevante og nyttige innspill i det pågående arbeidet med tvangslovgivningen og i utviklingen av frivillige tilbud innen hjelpeapparatet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1688 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 20.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Odd Arne Tjersland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudium i Psykologi, PSI, UiO, Nivå: Avsluttende eksamen (cand.psychol)
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2011 REK sør-øst