Forskningsprosjekt


Virtuell mørketerapi ved mani

Vitenskapelig tittel:

Virtual Darkness As Additive Treatment In Acute Mania- a randomized controlled trial.

 

Prosjektleder Tone Elise Gjøtterud Henriksen, godkjent spesialist i psykiatri 14.06.11

( Jeg kunne ikke slette og endre min profil under)Prosjektbeskrivelse:
Flere studier viser at bipolare pasienter er døgnrytmefortyrret under affektive episoder. Vi vet fortsatt lite om sammenhengen mellom døgnrytmeforstyrrelser og affektive symptomer. Hovedklokken Nucleus suprachiasmaticus (SCN) sørger for rytmisitet og synkronisering av døgnrytmen. Lyseksponering på morgen og dagtid er det kraftigste synkroniserende stimulus til SCN. Nyere forskning viser at det i all hovesak er lys i det blå frekvensområdet som stimulerer SCN via en nyoppdaget retinal reseptor ipRGC. Blokkering av blått lys skaper et ” virtuelt mørke” for SCN. Dette oppnås ved bruk av briller med oransjefargede linser. En av lithiums effekter er forlengelse av periodisiteten til nevronene i SCN. Vi vil måle om blå-blokkerende briller bruktfra kl. 18-08 i en uke, i tillegg til ordinær behandling, gir signifikant større nedgang av maniske symptomer i forhold til kontrollgruppen som får placebo briller med klar linse. Utkommemål er Young Mania Rating Scale og Actiwatch Spectrum.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1668 Prosjektstart: 01.10.2011 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anders Lund
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

20 % av stillingen som overlege ved FplgefonnDPS / Valen sjukkehus  er avsatt til forskning, de neste 2 -3 årene med datainnsamling vil være finansiert av Helse Fonna gjennom mitt ansettelsesfiorhold. I tillegg vil jeg søke om ekstern finansiering i Helse Vests søknadsrunde 15.09.11.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 63

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradstudium, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK