Forskningsprosjekt


Kompetanse til reduksjon av tvang

Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Bergen HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Hensikten med prosjektet er å undersøke om et kurs for pleiepersonal om terapeutisk møte med aggresjon har effekt på tvang, miljø og aggresjon i lukkede psykiatriske avdelinger. Både pasienters og de ansatte opplevelse vil bli undersøkt. Det vil bli innhentet helseopplysninger om pasientene i forbindelse med prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/459 Prosjektstart: 01.03.2011 Prosjektslutt: 01.10.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tom Palmstierna
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.03.2011 REK vest
19.04.2012 REK vest