Forskningsprosjekt


Brukererfaring ved avtale om brukerstyrt plass

Prosjektbeskrivelse:
Jæren DPS har i flere år tilbudt brukere med psykoseproblematikk avtale om brukerstyrt plass. Avtalen innebærer at brukeren kan på eget initiativ legges inn på sengepost for et kortere opphold der hensikten er å komme en forverringsperiode i forkjøpet. Erfaringene viser at innleggelsesmønsteret på sengeposten endres betydelig: Det er betydelig redusert bruk av tvang, antall innleggelsesdøgn er vesentlig redusert og antall innleggelser er vesentlig økt. Erfaringene er dokumentert i to artikler: Heskestad, S. og Tytlandsvik, M.: Brukerstyrte kriseinnleggelser ved alvorlig psykisk lidelse. Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 1, 2008 og Tytlandsvik, M. og Heskestad S.: Erfaringar ved brukarstyrt innlegging ved psykosepost - ein kvalitativ evalueringsstudie. Vård i Norden 1/2009. Dette prosjektet har til hensikt å få frem mer kunnskap om brukernes egne erfaringer ved avtale om brukerstyrt plass.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2977 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 30.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Elisabeth Sortland Sande
Forskningsansvarlig(e):  Jæren Distriktspsykiatriske senter
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2010 REK vest