Forskningsprosjekt


Radialisprosjektet

Vitenskapelig tittel:
Hva er den beste kompresjonsmetoden for pasientene ved radialisprosedyre etter angiografi og/ eller PCI- behandling?

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder godkjenning av en studie som tar sikte på å sammenlikne ulike kompresjonsmetoder ved radialisprosedyre etter angiografi og/eller PCI-behandling. Undersøkelsen legges opp som en randomisert kontrollert studie. Pasientene deles i tre grupper hvor det brukes kompresjonsrull, TR-band eller Radi Stop som kompresjonsmetode etter inngrepet. Målet er å finne ut hvilken metode som fungerer best målt ut fra endepunktene smerter/ubehag, hematom og blødning. Data om effekt skal innhentes ved spørreskjema og observasjoner gjennomført av helsepersonell. Pasientene vil bli forespurt om deltakelse ved innkalling til undersøkelse eller behandling. Det planlegges å inkludere 270 pasienter i studien. Det er utarbeidet et enkelt informasjonsskriv med samtykkeerklæring for deltakelse i prosjektet. Ulempen for pasientene anses for liten. Eneste forskjell i behandlingen for dem er at typen av kompress som brukes i etterkant av operasjonen vil være avhenging av randomiseringen. Data blir oppbevart avidentifisert og makulert etter at studien er avsluttet 31.11.2011.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2958 Prosjektstart: 16.09.2010 Prosjektslutt: 30.11.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne Berit Solvang
Forskningsansvarlig(e):  Feiringklinikken
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
02.12.2010 REK sør-øst