Forskningsprosjekt


Opplevelse av tvang og krenkelse hos pasienter i forbindelse med innleggelse til psykiatrisk akuttmottak

Prosjektbeskrivelse:
Helsedirektoratet presenterte i 2006 ”tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang”. Det fremkommer her et sterkt behov for økt kunnskap om bruk av tvang i det psykiske helsevernet. I 2009 ble ”Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det norske helsevesenet" etablert, hvor blant annet opplevelsen av tvang skal prioriteres. Så vidt jeg vet er det ikke noen studier som sammenligner pasientens erfaringer av tvang og krenkelse under innleggelsen, der de forskjellige transportformene blir sammenlignet. Hensikten med studien er å kartlegge pasientens opplevelse av tvang og krenkelse under innleggelsesprosessen til psyk. akuttmottak og finne ut hvilke situasjoner som oppleves mer belastende enn andre. Svarene vi får kan bidra til endring av innleggelsesprosedyrer, det kan gi helsepersonell noen tanker videre om hvordan tvang bør og kan håndteres, samt håpe på en reduduksjon i opplevd tvang og krenkelse hos pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/3411 Prosjektstart: 03.01.2011 Prosjektslutt: 30.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Georg Schjelderup
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i psykisk Helsearbeid, Nivå: Masteroppgave
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2011 REK sør-øst