REK vest – sekretariat

Publisert 26.11.2021 

Disse sidene vedlikeholdes ikke. For oppdatert informasjon, gå til https://rekportalen.no

Geografisk region: 

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

Postadresse:
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Postboks 7804, 5020 Bergen

Besøksadresse: 
Haukelandsveien 28, Armauer Hansens Hus (AHH), 2 etasje 

Elektronisk post: se https://rekportalen.no for oppdatert informasjon 

Telefon: se https://rekportalen.no for oppdatert informasjon 


Kontaktpersoner rådgiving
sekretariatsleder Anna Stephansen
rådgiver Camilla Gjerstad
rådgiver Jessica Svärd
rådgiver Fredrik Rongved
rådgiver Ingvild Haaland