Eksempler på virksomhet som skal søke REK

Publisert 26.6.2015 
COLOURBOX1021705 komitémøte.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no
 • Utprøvende behandling med annet primært formål enn å gi helsehjelp til en enkelt pasient.
 • Studentoppgaver som skal oppfylle vitenskapelige krav og har som formål å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom.
 • Bruk og utlevering av personidentifiserbare opplysninger og indirekte identifiserbare opplysninger fra ett eller flere (koblete) sentrale/lovbestemte helseregistre. 
  • I ny helseregisterlov innføres begrepet indirekte identifiserbare opplysninger, mens begrepene avidentifiserte, anonyme og pseudonyme helseopplysninger er fjernet. § 20 i helseregisterloven gir hjemmel for å utlevere indirekte identifiserbare opplysninger uten hensyn til taushetsplikt.
  • REK skal likevel vurdere de etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forholdene ved forskningsprosjektet, inkludert behandlingen av helseopplysninger. Dette innebærer at en godkjenning fra REK både er et nødvendig og tilstrekkelig behandlingsgrunnlag.
 • Før det sendes inn søknad om forhåndsgodkjenning til REK bør søker ta kontakt med de enkelte registerforvalterne/-eierne for mer informasjon om bruken av aktuelle register.
 • Bruk av opplysninger fra sentrale helseregistre koblet til opplysninger fra andre registre.
 • Bruk av humant biologisk materiale 
 • Bruk av personidentifiserbare opplysninger og vurderinger om helseforhold.