Tilleggssøknad til andre instansar

Publisert 20.4.2018 
COLOURBOX1087973 andre instanser (puslespill).jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no
  • REK er hovudpostkasse for søknad om godkjenning av medisinsk og helsefagleg forsking.
  • Nokre prosjekt som fell inn under helseforskingslova skal også søkje andre instansar:

Utprøving av legemiddel
- skal også søkje Statens legemiddelverk

Utprøving av medisinsk utstyr
- skal også søkje Statens legemiddelverk