Lover

Publisert 18.9.2018 

 

Den 22. mai 2018 vedtok Stortinget en ny personopplysningslov, i tråd med EUs personvernforordning (GDPR). Det er forventet at loven vil tre i kraft tidligst 1. juli 2018.

 

REK jobber nå med å gjennomgå søknadsskjema, samt  informasjons- og samtykkeskjema, for å oppdatere disse i tråd med ny lov. Vi vil legge ut de reviderte skjemaene så fort de er ferdig.

 

Vi gjør oppmerksom på at alle medisinsk- og helsefaglige forskningsprosjekter fortsatt trenger en etisk forhåndsgodkjenning  fra REK, også etter at ny personopplysningslov har trådt i kraft.

 

Etter at forordningen har trådt i kraft påhviler det forsker et ansvar å rådføre seg med sin egen institusjon, og bringe på det rene hvorvidt behandling av opplysninger er av en slik karakter at det fordrer en særskilt vurdering av personvernkonsekvenser.

COLOURBOX1158830 lover.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no