Lover

Publisert 5.11.2018 

 

Ny personopplysningslov, i tråd med EUs personvernforordning (GDPR) trådte i kraft 20. juli 2018.

 

REK har vurdert at loven ikke medførte at det måtte gjøres endringer i søknadsskjema. REK har også gjennomgått informasjons- og samtykkeskjema, og gjort nødvendige oppdateringer i disse i tråd med ny lov. 

 

Vi gjør oppmerksom på at alle medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter fortsatt trenger en etisk forhåndsgodkjenning fra REK, også etter at den nye personopplysningsloven har trådt i kraft.

 

Etter ny lovgivning påhviler det i tillegg forsker et ansvar å rådføre seg med sin egen institusjon, og bringe på det rene hvorvidt behandling av opplysninger er av en slik karakter at det fordrer en særskilt vurdering av personvernkonsekvenser.

COLOURBOX1158830 lover.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no