Prosjektleder

Publisert 1.11.2012 
COLOURBOX531234 prosjektleder2.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no
  • Prosjektleder har ansvaret for den daglige driften av forskningsprosjektet.

  • Prosjektleder skal ha nødvendige forskningskvalifikasjoner og erfaringer for å kunne oppfylle prosjektleders plikter etter helseforskningsloven.

  • Prosjektleder skal informere forskningsansvarlig om forskningsprosjektet.

  • For utdanningsprosjekt til og med mastergrad skal veileder være prosjektleder.

  • Multisenterstudier skal organiseres med én prosjektleder i Norge.

  • For utprøving av legemidler skal hovedutprøver eller koordinerende utprøver i Norge være prosjektleder.

  • REK kan stille særskilte krav til faglig og vitenskapelig kompetanse hos prosjektleder.

  • Bare prosjektleder kan søke REK om godkjenning av et forskningsprosjektet med en eventuell spesifikk forskningsbiobank.