Kommunikasjonsform og språk

Publisert 1.11.2012 
COLOURBOX1153163 kommunikasjonsform og språk.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no
 • All skriftlig kommunikasjon til og fra REK skal være elektronisk.

 • Søknader og oppfølgende henvendelser (tilbakemelding, endring, rapport og klage) til REK skal sendes inn via elektroniske skjema.

 • Andre henvendelser sendes via e-post til post@helseforskning.etikkom.no med navn på den REK man vil kontakte i emnefeltet (REK sør-øst, REK vest, REK midt eller REK nord). 

 • Søknadsskjema og informasjonsskriv skal som hovedregel utformes på norsk.

 • Andre vedlegg enn informasjonsskriv, kan sendes inn i originalspråk, hvis dette er engelsk eller skandinavisk.

 • Bare prosjekter som utelukkende gjennomføres i andre land enn
  Norge, kan sende inn søknad og alle vedlegg på engelsk.

 • Brev fra REK godkjennes for utsending uten signatur og sendes
  kun som vedlegg til elektronisk post.