Bekreftelse på mottatt henvendelse

Publisert 1.11.2012 
COLOURBOX1044551 bekreftelse.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no
  • Ved innsending av elektronisk skjema eller e-post gis det en automatisk e-postkvittering om at innsendingen rent teknisk er gjennomført. For elektroniske skjema er dette samtidig en teknisk kontroll av skjemautfylling og vedlegg.

  • Da søknad om godkjenning av forskningsprosjekt eller generell forskningsbiobank eller søknad om dispensasjon fra taushetsplikt for annen forskning kan angres fram til førstkommende søknadsfrist, kan den automatiske kvitteringen ikke brukes som dokumentasjon på at slike søknader er innsendt.

  • For slike søknader sender REK bekreftelse på mottak etter at søknadsfristen er gått ut. Bekreftelsen inneholder opplysninger om saksnummer, om hvorvidt søknaden er akseptert for komitébehandling, hvilken komité som skal behandle søknaden og forventet saksbehandlingstid.