Begrensning i vurdering og dokumentasjon

Publisert 1.11.2012 
COLOURBOX1122026 begrensning2.jpg
Illustrasjonsfoto: colourbox.no
  • REK gir ikke dokumentasjon på at retningslinjene i Guideline for Good Clinical Practice (GCP) følges ut over det som framgår av informasjon under de ulike menyvalgene under Regler og rutiner.

  • REK foretar ikke kontinuerlig vurdering eller monitorering av klinisk utprøving av legemidler i hht til Guideline for Good Clinical Practice (GCP).

  • REK vurderer ikke utprøvingsstedets egnethet for klinisk utprøving av legemidler i hht Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker.

  • Informasjon om hvilke medlemmer som var til stede under behandling av en søknad i REK, framgår av offentlig tilgjengelig referater.

  • Informasjon om hvilke dokumenter som er innsendt til REK, framgår av saksporteføljen på Min side etter innlogging. Prosjektleder og
    ansvarshavende kan opprette medbrukere som får samme tilgang
    til saksporteføljen som en selv.