Elektroniske skjema

Henvendelser til REK skal sendes inn på elektroniske skjema:

Skjemaene for et forskningsprosjekt må opprettes og sendes inn av prosjektleder.
Skjemaene for generell forskningsbiobank må opprettes og sendes inn av ansvarshavende.
Skjemaene fylles automatisk ut med opplysninger fra tidligere innsendinger og fra personkortet til den som oppretter skjemaet. Opplysninger i skjema oppdateres fra personkortet hver gang skjemaet åpnes av den som opprettet det. Opplysningene i personkortet må være oppdatert før skjemaet åpnes for endelig innsending.

Skjemaene er dynamiske skjermdialoger - avgitte svar styrer senere spørsmål og hjelpetekster med veiledning kan aktiveres under utfylling.
Det er spesielt viktig å merke seg at i prosjektsøknadsskjemaet er det en egen side med spørsmål om legemiddelutprøving, registerdata, humant biologisk materiale og intervensjon med ioniserende stråling, som bare aktiveres hvis det er krysset av for dette.

Helt eller delvis utfylt skjemautkast eller innsendt skjema kan skrives ut og/eller lagres lokalt på egen maskin.
Dette gjøres ved bruk av utskriftsfunksjonen som vises som et skriverikon for hvert skjema på Min side. Når skjemaet er lagret lokalt, kan det sendes som vedlegg til e-post til andre. Skjemaet vil være i html-format inntil søknadsfristen går ut. Formatet endres da til pdf.