REK sør-øst D – komitémedlemmer

Medlemmer og personlige varamedlemmer 1. juli 2017 - 30. juni 2021

Finn Wisløff
Representasjon: Leder medisin
Vara: Heidi Ormstad
Chantal Tallaksen
Representasjon: Nestleder medisin
Vara: Geir Joner
Ole Andre Solbakken
Representasjon: Psykologi
Vara: Merete Glenne Øie
Stian Øby Johansen
Representasjon: Jus personvern
Vara: Morten Smedal Nadheim
Grethe Netland
Representasjon: Etikk
Vara: Caj Strandberg
Torgeir Sørensen
Representasjon: Helsemyndighet
Vara: Per Kristian Svendsen
Anne Moen
Representasjon: Sykepleie
Vara: Hans Inge Sævareid
Marianne K. Bahus
Representasjon: Pasientorganisasjon
Vara: Karl Fredrik Westermann
Svetlana Vigeland
Representasjon: Lekrepresentasjon
Vara: Vibeke Limi