REK sør-øst B – komitémedlemmer

 Medlemmer og personlige varamedlemmer 1. juli 2017 - 30. juni 2021 

Ragnhild Emblem
Representasjon: Leder medisin
Vara: Olav Røise
Anne Wæhre
Representasjon: Nestleder medisin
Vara: Maren Cecilie Strand
Stein Andersson
Representasjon: Psykologi
Vara: Thomas Espeseth
Gunnhild Storbekkrønning Solli
Representasjon: Jus personvern
Vara: Tobias Mahler
Helge Årsheim
Representasjon: Etikk
Vara: Lene Bomann-Larsen
Ola Skjeldal
Representasjon: Helsemyndighet
Vara: Vasilis Sitras
Ellen Karine Grov
Representasjon: Sykepleie
Vara: Anita Strøm
Maren Rognaldsen
Representasjon: Pasientorganisasjon
Vara: Lise Connelly
Eilev Hegstad
Representasjon: Lekrepresentasjon
Vara: Anne Undahl