REK sør-øst A – komitémedlemmer

Medlemmer og personlige varamedlemmer 1. juli 2017 - 30. juni 2021

Knut Engedal
Representasjon: Leder medisin
Vara: Merete Bugge
Lars Krogvold
Representasjon: Nestleder medisin
Knut Inge Fostervold
Representasjon: Psykologi
Vara: Roald Bjørklund
Benedikte Moltumyr Høgberg
Representasjon: Jus personvern
Vara: Johan Wibye
Henriette Tøssebro
Representasjon: Jus personvern
Jakob Elster
Representasjon: Etikk
Vara: Andreas Brekke Carlsson
Kristine Kleivi Sahlberg
Representasjon: Helsemyndighet
Hilde Eide
Representasjon: Sykepleie
Vara: Randi Opheim
Gro Marit Rødevand
Representasjon: Pasientorganisasjon
Vara: Gry Pedersen
Anne Fløtaker
Representasjon: Lekrepresentasjon
Vara: Siv Holen