Tilleggssøknad til andre instansar

Utprøving av legemiddel
- skal også søkje Statens legemiddelverk

Utprøving av medisinsk utstyr
- skal også søkje Statens legemiddelverk