REK sør-øst – sekretariat

Disse sidene vedlikeholdes ikke. For oppdatert informasjon, gå til https://rekportalen.no

Postadresse:
Postboks 1130, Blindern, 0318 Oslo

Besøksadresse:
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

REK sør-øst D
Seniorrådgiver Silje U. Lauvrak 
REK sør-øst D
rådgiver Finn Skre Fjordholm 
REK sør-øst D
førstekonsulent Nora Eikeland 
REK sør-øst C
Seniorrådgiver Claus Henning Thorsen 
REK sør-øst C
Rådgiver Anders Strand 
REK sør-øst C
førstekonsulent Tone Transeth Mosling 
REK sør-øst B
Rådgiver Ingrid Dønåsen 
REK sør-øst B
førstekonsulent Silje Hansen 
REK sør-øst A
Seniorrådgiver Elin Evju Sagbakken 
REK sør-øst A
Rådgiver Tove Irene Klokk 
REK sør-øst A
Seniorkonsulent Anne S. Kavli 
seniorkonsulent Olaug Twedt Myhre