Offentleg journal

Offentlig journal vedlikeholdes ikke etter driftsetting av ny portal, https://rekportalen.no/#home/home.  


Du kan søkje om innsyn i dokument ved å sende e-post til post@helseforskning.etikkom.no I emnefeltet skriv du: Innsyn 'namn på REK' (for eksempel: Innsyn REK sør-øst). Før på dokumentreferanse for dei dokumenta du søkjer om innsyn i. 

Viss du ønskjer opplysningar om eller innsyn i dokument du ikkje finn ved søk i den offentlege journalen, må du kontakte sekretariatet i den aktuelle regionen. Sjå REK sør-øst  REK vest  REK midt  REK nord