Prosjekter og generelle forskningsbiobanker i REK - prosjektregister

Dette prosjektregisteret blir IKKE oppdateres etter 1. juli 2019

Nytt prosjektregister vil være på plass i løpet av våren 2020 https://rekportalen.no