Prosjekter og generelle forskningsbiobanker i REK - prosjektregister

Nytt prosjektregister er under utvikling i ny portal, https://rekportalen.no