Lover

Forskrifter til hforsknl
Merknader til forskrifter til hforsknl
Veileder til hforsknl

Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker

Personopplysningsforskriften 

Overgangsregler om behandling av personopplysninger

Forskrifter til fel

Forskrifter til ofl

Forskrifter til fvl