Regionene for REK

Disse sidene vedlikeholdes ikke. Vennligst gå til https://rekportalen.no/ for oppdatert informasjon.

Generelle henvendelser skal rettes til REK i din geografiske region:

REK sør-øst
Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland og Oslo

REK vest
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane

REK midt
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

REK nord
Nordland, Troms og Finnmark

Henvendelser om innsendte saker skal rettes til den REK som har saken.

E-post sendes til post@helseforskning.etikkom.no med navn på aktuell REK i emnefeltet (REK sør-øst, REK vest, REK midt eller REK nord).

Komitésekretariatene kan også kontaktes direkte på telefon, e-post eller kontoradresse. Se opplysninger for den enkelte REK.