Statistikk for prosjekter og generelle forskningsbiobanker i REK

Statistikken omfatter prosjekter og generelle forskningsbiobanker der primærsøknad er sendt inn til REK i perioden 5. mai 2009 til 1. mai 2019.

Søkeveiledning
  • Nye søknader = søknader om forhåndsgodkjenning av medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter og generelle forskningsbiobanker og søknader om dispensasjon fra taushetsplikt for bruk av helseopplysninger i forskning som faller utenfor helseforskningsloven.
  • Endringssøknader = søknader om godkjenning av endringer i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter og generelle forskningsbiobanker.
  • Behandlingsstatus gjelder alle typer søknader.
  • Sluttmeldinger gjelder medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter.
  • Prosjektklassifisering gjelder medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter. Et enkelt prosjekt kan være klassifisert med mer enn en kategori.
  • Søket kan avgrenses på listet forskningsansvarlig institusjon ved valg av år fra og med 2011.
  • Vi arbeider fortløpende med å kvalitetssikre datagrunnlaget for søkene. Forskningsansvarlige institusjoner og prosjektledere/ansvarshavende kan bidra ved å sikre at søknader, prosjektendringer og sluttmeldinger inneholder riktige data.
Mottatt:
Fra og med år:
Til og med år:
REK:
Vis total for alle REK Vis for hver REK
Vis total for alle Vis for hver komité