From year (inclusive):
To year (inclusive):
REC:
View total for all REC View for each REC
View total for all View for each committee
Skriv ut tabell

Behandlingsstatus for nye søknader 2009-2019 i REC west per søknadsstype i antall
Behandlingsstatus for nye søknader 2009-2019 i REC west per søknadstype i % av nye søknader
Høyreklikk i diagrammet for utskrift