Prosjekter og generelle forskningsbiobanker i REK - prosjektregister

Prosjektregisteret omfatter prosjekter og generelle forskningsbiobanker der primærsøknad er sendt inn etter 5. mai 2009.
For informasjon om prosjekter sendt inn før 5. mai 2009, må du kontakte den enkelte REK.

Prosjektregisteret oppdateres ikke etter juni 2019

Nytt prosjektregister vil være på plass i løpet av våren 2020 se https://rekportalen.no 

Søkeveiledning

Dette prosjektregisteret blir IKKE oppdateres etter 1. juli 2019

Nytt prosjektregister vil være på plass i løpet av våren 2020 https://rekportalen.no 

 • Fritekst søker i all tekst i søknadsskjemaene Prosjektsøknad (forskningsprosjekt), Biobanksøknad (generell forskningsbiobank) og Dispensasjonssøknad (søknad om dispensasjon fra taushetsplikt for forskning som faller utenfor helseforskningsloven).
 • Hvis du f eks skriver "generell forskningsbiobank" i søkefeltet, så får du treff både på generelle forskningsbiobanker, prosjekter som forsker på materiale fra generelle forskningsbiobanker og prosjekter der denne teksten er skrevet inn i et tekstfelt i et søknadsskjema.
 • Du kan presisere fritekstsøket til at ord skal forekomme i eksakt innskrevet rekkefølge, til forekomst av alle ordene uavhengig av hverandre eller til forekomst av minst ett av ordene.
 • Klikk på tittelen for prosjekt/generell forskningsbiobank i en resultatvisning etter søk, vil vise detaljer for prosjektet/forskningsbiobanken.
 • Klikk på navn på et navn på prosjektleder/ansvarshavende i en resultatliste etter søk, vil vise alle prosjekter/generelle forskningsbiobanker med denne personen som prosjektleder/ansvarshavende.
 • Klikk på et navn på forskningsansvarlig institusjon i en resultatliste etter søk, vil vise alle prosjekter/generelle forskningsbiobanker med denne institusjonen som forskningsansvarlig.
 • Du kan avgrense et søk til å gjelde en bestemt prosjektleder/ansvarshavende og/eller en bestemt forskningsansvarlig institusjon ved å bruke de særskilte søkefeltene for prosjektleder og forskningsansvarlig.
 • Søkeresultatet viser pdf-ikon når det er sendt inn sluttmelding for prosjektet. Stigende sortering av kolonnen for sluttmelding, vil samle alle sluttmeldingsdokumenter øverst i søkeresultatet. Klikk på pdf-ikon gir tilgang til innsendt sluttmelding for prosjektet.
 • Valg av flere kategorier for avgrensing av søk fungerer som både/og (ikke enten/eller).
 • Et søkeresultat vil vise maksimalt 9999 treff.
 • Vi arbeider fortløpende med å kvalitetssikre datagrunnlaget for søkene. Forskningsansvarlige institusjoner og prosjektledere/ansvarshavende kan bidra ved å sikre at søknader, prosjektendringer og sluttmeldinger inneholder riktige data.
   
Avgrensing av søk
Prosjektleder:
Forskningsansvarlig:
Mappenummer:

Forskningstype:
Legemiddelutprøving
Registerdata
Humant biologisk materiale
Mennesker
Ikke helsefaglig forskning

Forskningsperiode:
Start tidligst
Slutt senest

Behandlingsstatus:
 Under behandling
 Godkjent
 Pågående
 Avsluttet
 Ikke godkjent
 Utenfor mandatet

Skriv ut tabell