Avgrensing av søk
Prosjektleder:
Forskningsansvarlig:
Mappenummer:

Forskningstype:
Legemiddelutprøving
Registerdata
Humant biologisk materiale
Mennesker
Ikke helsefaglig forskning

Forskningsperiode:
Start tidligst
Slutt senest

Behandlingsstatus:
 Under behandling
 Godkjent
 Pågående
 Avsluttet
 Ikke godkjent
 Utenfor mandatet

Skriv ut tabell