Forskningsprosjekt


NAD behandling i Parkinson sykdom

Vitenskapelig tittel:
A randomized pilot trial of functional metabolic correlates of nicotinamide ribosome supplementation in drug naïve Parkinson’s disease

Prosjektbeskrivelse:
Årsak til Parkinson sykdom er ukjent og det finnes idag ingen sykdom som hindrer progresjon av sykdommen. ingen Dette er en pilot studie vedrørende nikotinamid ribosom (Vitamin B3) behandling hos nydiagnostiserte pasienter med Parkinson. Studien bygger på hypotesen at nikotinamid behandling kan være nevroprotektivt og hindre progresjon av Parkinson sykdom (en 52 ukers RCT studie er søkt og godkjent, se REK 2017/2083). Dette pilotprosjektet tar sikte på å se om nikotinamid behandling forandrer funksjonell metabolisme i hjernen og hvorvidt Vitamin B3 i seg selv har en direkte dopaminerg effekt hos pasienter med Parkinson sykdom. Studien vil ha store konsekvenser for vår forståelse og behandling Parkinson sykdom. Nikotinamid ribosid er klassifisert som kosttilskudd av legemiddelverket. Derfor, søkes dette som et vanlig helseprosjekt og ikke som legemiddelutprøving.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/597 Prosjektstart: 01.06.2018 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Charalampos Tzoulis
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges forskningsråd, Helse Vest, Bergens ForskningsstiftelseForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
12.04.2018 REK vest
31.10.2018 REK vest
28.11.2018 REK vest
16.01.2019 REK vest
05.06.2019 REK vest