Forskningsprosjekt


Ny kreftbehandling og overlevelse

Vitenskapelig tittel:
Nye kreftlegemidler, komorbiditet og overlevelse etter kreftbehandling

Prosjektbeskrivelse:
Antall krefttilfeller øker, det samme gjør kreftoverlevelse. Dette skyldes i stor grad tidlig diagnostisering og forbedret kreftbehandling. Imidlertid er det en rekke ukjente faktorer knyttet til kreftbehandling. Vi vet ikke hva som karakteriserer pasientgruppene i befolkningen som først får tilgang til de nye dyre kreftbehandlingene. Vi vet ikke i hvilken grad nasjonale retningslinjer følges. Vi vet heller ikke hvor effektive legemidlene er i befolkningen og hvor mye de øker overlevelse i den virkelige verden. Videre vet vi ikke nok om hvordan det går med kreftpasienter etter diagnose. Vi vet at kreftoverlevere har flere komorbiditeter enn resten av befolkningen, men vi har ikke tilstrekkelig norske data på dette. Det er uvisst om nyere kreftbehandlinger reduserer behovet for andre palliative behandlinger. Vi vil ta opp disse spørsmålene i denne koblingen av befolkningsbaserte registre i Norge.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/775 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2032

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Giske Ursin
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kreftregisteret.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
24.04.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst