Forskningsprosjekt


Forskrivning av antibiotika i sykehus i Helse Fonna

Vitenskapelig tittel:
Forskrivning av antibiotika hos pasienter med kommuneerhvervet pneumoni ved Sjukehus i Helse Fonna i perioden juni 2017-juni 2018

Prosjektbeskrivelse:
Antibiotikaresistens er et globalt problem som kan medføre at det til sist ikke eksisterer effektive antibiotika for å bekjempe infeksjonssykdommer. For å redusere risiko for resistensutvikling er det viktig at antibiotika brukes i henhold til retningslinjer. Vi vet dessverre at dette ikke alltid skjer. I Helse Fonna var man i hht salgsstatisikk nær ved å nå nasjonalt mål for reduksjon av forbruk av bredspektrede antibiotika i 2017. Likevel vet vi ingenting om forskrivning av antibiotika på enkelt-individ-nivå. Dette er en retrospektiv tverrsnittstudie med bruk av journaldata hvor formålet er å kartlegge og undersøke forskrivning av antibiotika på individnivå ved sykehus i Helse Fonna. Pasientpopulasjonen er pasienter med kommuneervervet pneumoni som har vært innlagt i perioden juni 2017 – juni 2018. Farmakoepidemiologiske metoder skal anvendes for å studere hvorvidt forskrivning er i henhold til retningslinjene samt identifisere avgjørende faktorer for riktig forskrivning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1335 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Beate Hennie Garcia
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen, dette er et masterstudent-prosjekt ved UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Helse Fonna.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmasi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK nord