Forskningsprosjekt


Bekkenleddsplager og bekkenbunn – noen sammenheng?

Vitenskapelig tittel:
Foreligger det noen sammenheng mellom bekkenleddsplager og funksjon av bekkenbunnsmuskulatur? En kasus - kontroll studie.

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en kvantitativ, fysioterapeutisk studie hvor man ønsker å sammenligne bekkenbunnsfunksjonen hos femti kvinner med diagnosen bekkenleddsplager med 50 kvinner uten slike plager som matcher med hensyn til alder og antall vaginale fødsler. Hovedmålet er å avgjøre om det er en forskjell i bekkenbunnens funksjon - målt med ultralyd, vaginal trykkmåling og palpasjon - hos kvinner med og uten bekkenleddsplager. Det skjer ved voluntær kontraksjon og ved funksjonstest (aktiv strakt benløft). Delmålet er å undersøke om perineal firedimensjonal ultralyd er en reliabel metode for å undersøke bekkenbunnsmusklenes funksjon ved aktiv strakt benløft. Prosjektet inkluderer også et spørreskjema som bl.a. kartlegger sosiodemografiske bakgrunnsvariabler.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/159 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 30.09.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Britt Stuge
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2009 REK sør-øst