Forskningsprosjekt


Epilepsi ved juvenil neuronal lipofuscinose

Vitenskapelig tittel:
Clinical Epileptology of Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis

Prosjektbeskrivelse:
Deskriptiv, retrospektiv undersøkelse av forløpet av epilepsi ved juvenil nevronal ceroid lipofuscinose, både den kliniske utviklingen og endringer i EEG og EKG gjennom hele sykdomsprosessen
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/630 Prosjektstart: 02.03.2018 Prosjektslutt: 02.02.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eylert Brodtkorb
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen spesiell finansieringForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
25.04.2018 REK midt