Forskningsprosjekt


PENAL - Utredning av PENicillinALlergi under akutt sykehusinnleggelse

Vitenskapelig tittel:
PENAL- PENicillin ALlergy diagnostics in acutely hospitalized patients

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å allergiteste alle pasienter som innlegges på Diakonhjemmet sykehus som har merkelappen "Penicillin-allergi", først og fremst for å optimalisere antibiotikabehandlingen. Penicillinallergi er den hyppigst rapporterte av alle medikamentallergier. Internasjonal litteratur beskriver at ca. 10 % av alle sykehusinnlagte pasienter oppgir å være allergiske mot penicillin. Når disse pasientene allergitestes viser det seg imidlertid at 90 % faktisk tolererer penicillin. Stempelet "penicillinallergi" fører til bruk av resistensdrivende bredspektret antibiotika, lengre sykehusinnleggelser og større risiko for bivirkninger. Straks allergi kan enkelt bekreftes eller avkreftes gjennom hudtest og provokasjonstest. Tradisjonelt gjøres dette kun i spesialistpoliklinikker med lang ventetid. Flere internasjonale studier har vist at det er effektivt og trygt å gjennomføre allergitesting hos pasienter som er akutt innlagt i sykehus. Om lag 700-1400 akuttinnlagte pasienter på medisinsk avdeling vil screenes for penicillinallergi i løpet av ett år. Prosjektet vil undersøke a) om allergitesting kan forbedre sykehusets rutiner for bruk av antibiotika og om b) allergitesting er gjennomførbart hos akutte sykehusinnlagte pasienter. Alle aktuelle pasienter må gi skriftlig samtykke til deltakelse. Dette innebærer samtykke til selve prosedyren samt tilgang til sensitive opplysninger knyttet til det aktuelle sykehusopphold og informasjon om tidligere sykdommer, medikamentbruk og tidligere registrerte CAVE-opplysninger.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/1316 Prosjektstart: 01.09.2018 Prosjektslutt: 01.01.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne K Gulsvik
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om midler fra Helse Sør-Øst samt fra internt fond Diakonhjemmet Sykehus.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst