Forskningsprosjekt


Monitorering med mikrodialyse etter Whipple operasjon - en randomisert studie

Vitenskapelig tittel:
Monitoring of patients with microdialysis following pancreaticoduodenectomy – a randomized controlled trial THE MINIMUM STUDY

Prosjektbeskrivelse:
Ved kreft i bukspyttkjertelen gjøres en Whipple operasjon der deler/hele bukspyttkjertelen fjernes. Den vanligste og alvorligste komplikasjonen er lekkasje mellom tarm og bukspyttkjertel-rest som forekommer i 20-30% av operasjonene. Resultatet er ofte lange sykehus- og intensivopphold, reoperasjoner og død (3-5%). Å oppdage en lekkasje tidlig i forløpet før pasienten blir alvorlig syk for å igangsette behandling er derfor meget viktig. Vi ønsker å legge inn et tynt plastkateter (mikrodialysekateter) nær operasjonsområdet i buken. I dette kateteret gjør vi mikrodialyse slik at stoffer som melkesyre, pyruvat, glyserol m.fl. fra skjøteområdet kan analyseres. Hvis en pasient har lekkasje, vil glyserol stige kraftig og melkesyre- og pyruvatverdiene være annerledes enn hos pasienter som ikke har lekkasje. Vi tror at å analysere slik, kan man oppdage lekkasje på et tidlig tidspunkt før situasjonen blir alvorlig og dermed unngå høy sykelighet og død. Vi ønsker å gjøre en randomisert studie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1334 Prosjektstart: 01.10.2018 Prosjektslutt: 01.11.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Espen Lindholm
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse-Sørøst midler er innvilget til professor Tor Inge Tønnessens forskningsgruppe for å gjennomføre studien.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2018 REK nord
10.01.2019 REK nord