Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Triage i Norge: en nasjonal kohort studie

Vitenskapelig tittel:

Triage in Norway: A national cohort studyProsjektbeskrivelse:
Skade er viktigste årsak til død hos personer under 44 år på verdensbasis, også i Norge. Vi vet at mottak av alvorlig skadet pasient på sykehus med traumeteam har betydning for prognosen. Mobilisering av traumeteam bygger på prehospital informasjon om pasienten, og bestemmes av AMK før pasienten kommer til sykehuset. Vi ønsker å undersøke presisjonen i mobilisering av traumeteamet i en nasjonal kohort. Spesielt ønsker vi å se på de undertriagerte, dvs alvorlig skadde pasientene som ikke mottas med traumeteam. Undertriagerte pasienter kan få forsinket diagnostikk og behandling som igjen kan påvirke resultatet av helsehjelpen de får. Studien kan bidra til å identifisere områder med potensiale for forbedring av traumeomsorgen i Norge.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/712 Prosjektstart: 01.03.2018 Prosjektslutt: 01.03.2021

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Trond Dehli
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF


Behandlet i REK
DatoREK
19.04.2018 REK nord