Forskningsprosjekt


Nordisk prosjekt om Klinefelter syndrom

Vitenskapelig tittel:
The Nordic Klinefelter Study (XXY Nordic)

Prosjektbeskrivelse:
Klinefelter syndrom (KS) er en betegnelse for et ekstra kjønnskromosom hos menn (47XXY), en tilstand som rammer 1:660 menn. Menn med KS opplever vansker på mange områder, inkludert fysisk helse, psykisk helse, språk, hukommelse og planleggingsevne.. Der er begrenset kunnskap om de nevrofysiologisk mekanismene som kan forklare de mange vanskene menn med KS opplever. Vi ønsker å undersøke dette bredt gjennom spørreskjema om søvn, nevropsykdliogisk fungering og psykisk helse, kartlegging av søvnmønster med aktigraf, nevropsykologisk testing, samt ved å undersøke hjerhneanatomi ved bilder (sMRI) og aktivitet i hjernen (EEG). Målet med XXY Nordic er å bringe ny kunnskap om nevropsykologisk fungering blant menn med KS, inkludert sammenhengen med søvn og psykisk helse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1061 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 01.08.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Krister Fjermestad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoserForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
06.06.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst