Forskningsprosjekt


Fysisk aktivitet og forebygging av depresjon hos eldre. HUNT studiet

Vitenskapelig tittel:
Preventive effects of physical activity on depression among elderly people. The HUNT study.

Prosjektbeskrivelse:
Depresjon er en lidelse som redusere god helse i dagliglivet. Det er en økende dokumentasjon på at stadig flere eldre blir deprimerte. Det er derfor vikitig å finne ut om deltaklese i fysisk aktivitet kan redusere risikoen for at eldre blir deprimerte. Vi ønkser å bruke data fra Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT). Det er da vikitg at den gruppen vi ønsker å starte med fra HUNT 1 (1984-86) er friske. Vi vil da eksludere alle som rapporterer om sykdommer og lidelser ved start i HUNT1. Data om fysisk aktivitet vil bli samlet fra HUNT 1 og HUNT 2 (1995-97). Depresjon vil bli målt med spørreskjemaet Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) i HUNT 3 (2006-08). Vi ønkser å studere kvinner og menn som ved HUNT 3 er eldre enn 55 år og som har deltatt i HUNT 1-2 og 3.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/203 Prosjektstart: 01.08.2009 Prosjektslutt: 25.08.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Liv Berit Augestad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Bevegelsesvitenskap, Nivå: Mastergrad og videre utvikling til en artikkel på phD nivå
Del av forskningsprogram: HUNT
Behandlet i REK
DatoREK
19.06.2009 REK midt
11.01.2013 REK midt