Forskningsprosjekt


Sømløs omsorg i hjemmetjenesten

Vitenskapelig tittel:
Continuity of care for patients with dementia in Norwegian home care service.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet er å få kunnskap om hvordan hjemmeboende personer med demens opplever tjenestene de får. I følge søknaden eksisterer det lite forskning om dette. I forskningsprosjektet vil 10 hjemmeboende, samtykkekompetente personer med moderat grad av demens bli intervjuet individuelt. Det forventes at prosjektet vil frembringe ny kunnskap om deltakernes erfaring med tjenestene kommunen med særlig fokus på opplevelsen av kontinuitet. Prosjektet er en del av et større prosjekt som skal se på pårørende og personalets erfaring med organisering av hjemmetjenestene, og effekten av å innføre TID modellen i hjemmetjenesten. Det vil i forbindelse med dette komme frem helseopplysninger om pasienten. Hvilke helseopplysninger som kommer frem, avhenger av hva forskningsdeltakerne deler med intervjuer i samtalen. Det kan f.eks. være opplysninger om deltakerens demenssykdom, andre psykiske lidelser, somatiske sykdommer eller bruk av medikamenter. Disse opplysningene vil bli tatt med inn i de kvalitative analysene i forskningen. Helseopplysningene samles inn ved lydbåndopptak, som transkriberes. Det vil bli innhentet samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/757 Prosjektstart: 01.08.2018 Prosjektslutt: 01.08.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sverre Bergh
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsprosjektet er en del av et PhD prosjekt finansiert av Sykehuset Innlandet HF.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2018 REK sør-øst