Forskningsprosjekt


Årsaker sammenhengen mellom smerte, psykiatriske og somatiske lidelser og tidlig død

Vitenskapelig tittel:
Causal Mechanisms Associating of Pain with Psychiatric Symptoms, Somatic Disease and Mortality: An OMICS Investigation

Prosjektbeskrivelse:
Data frembrakt av vår gruppe og av uavhengige forskere viser at kronisk smerte er sterkt forbundet med psykisk og fysisk helse og dødelighet. Det er holdepunkter for felles genetiske og molekylære mekanismer binder disse lidelsene sammen. Formålet med denne studien er å avdekke disse mekanismene. Vi vil analysere data fra et unikt befolkningsutvalg (Tromsøundersøkelsen) som er den største studien av kronisk smerte og smertefølsomhet på verdensbasis og som har svært omfattende og gode data på bl.a. hjerte og karsykdom. Tilnærmingen innebærer bruk av en kombinasjon av genetiske metoder og analyser av fettstoffer og proteiner i blod. Studien vil kunne gi betydelig og ny innsikt i årsakene til kroniske smerte og hvorfor mennesker med kronisk smerte opplever økt fysisk og psykisk sykelighet og tidligere død. Studien har også potensiale til å avdekke årsaker til at menn lever kortere enn kvinner. Ambisjonen er at resultatene vil gi grunnlag for utvikling av nye forebyggende tiltak og behand
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/450 Prosjektstart: 01.03.2018 Prosjektslutt: 28.02.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Christopher Sivert Nielsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Oslo Universitetssykehus og av deCode Genetics.

Det vil bli søkt om finansiering fra EU til høstenForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale

Materiale fra biobank:
Tromsøundersøkelsens biobank (biobanknr. 2397)
Behandlet i REK
DatoREK
08.03.2018 REK nord
08.03.2018 REK nord
14.03.2019 REK nord
11.04.2019 REK nord