Forskningsprosjekt


Oppmerksomhetstrening ved psykologisk stress hos hjertepasienter med koronarsykdom

Vitenskapelig tittel:
An open study of attention training for psychological distress in patients with chronic coronary heart disease

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Bakgrunnen for prosjektet er at depresjon og angst er hyppig forekommende hos pasienter med koronar hjertesykdom, og at depresjon og/eller angst er assosiert med en dårligere prognose for denne pasientgruppen. Formålet med dette pilotprosjektet er å undersøke effekten av en type kognitiv behandling kalt «Attention Training Technique» (ATT) hos denne pasientgruppen.. Det skal rekrutteres 8 deltakere blant pasienter med koronar hjertesykdom som har vært innlagt på Drammen Sykehus for 2-5 år siden og som lider av psykologisk stress. Pasientene rekrutteres ved at de tidligere har deltatt i et relatert prosjekt godkjent av Helse-sør-øst (REK 2012/1183; Psykologiske karakteristika hos pasienter med type D personlighet og koronar hjertesykdom). Da over 90 % av pasientene i den tidligere studien hadde angstlidelse, depresjonslidelse eller begge deler, vil de 8 deltakerne bli rekruttert fra den studien. Deltakelse innebærer at pasientene følger et behandlingsopplegg i inntil 8 uker. Behandlingen består av gruppeseanser samt av «hjemmelekser» hvor pasienten skal gjøre oppmerksomhetsoppgaver ved hjelp av en CD eller lydfil. Deltakerne skal fylle ut ulike spørreskjemaer før, under og etter behandling og etter seks måneder. Det skal tas blodprøver av deltakerne for å undersøke om en biologisk markør (hs-CRP) er assosiert til behandlingsresultatet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/514 Prosjektstart: 01.04.2018 Prosjektslutt: 31.03.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Toril Dammen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert ved at prosjektleder har driftsmidler fra universitetet som vil dekke kostnadene.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2018 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst