Forskningsprosjekt


Effekten av nucleus subthalamicus stimulering på visuell funksjon hos Parkinson pasienter.

Vitenskapelig tittel:
Visual disturbances in Parkinson disease. The role of deep brain stimulation.

Prosjektbeskrivelse:
Forskningsprosjektet er en studie av øyebevegelser hos Parkinson pasienter før og etter operasjon med dyp hjernestimulering. Studien vil basere seg på klinisk nevrologisk undersøkelse og registrering av øyebevegelser med et apparat kalt nystagmograf. Dette er et apparat som via infrarødt kamera er i stand til å registrere selv minimale pupille bevegelser uten behov for invasive metoder. Dyp hjerne stimulering med fokus i området kaldt nucleus subthalamica er en behandling tilgjengelig for selekterte pasienter med avansert parkinson sykdom. Stimulering i dette området fører til endring i signaliseringen herifra som igjen påvirker signalisering også i andre områder bla. Thalamokortikale system som også er involvert i øyebevegelser. Vi håper her å kunne identifisere faktorer assosiert med ikke motoriske symptomer ved Parkinson sykdom og på denne måten kunne tilby et bedre grunnlag for effektiv behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/404 Prosjektstart: 01.03.2018 Prosjektslutt: 01.03.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ahmed Elsais
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i oslo i form av lege i stipendiat 60% forskning.  Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Nevrologi, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2018 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst