Forskningsprosjekt


Helse og fungering etter pensjonering

Vitenskapelig tittel:
Prior work experience and conditions, and the association with health and functioning after retirement - results from the Norwegian Old Age Health and Retirement Study - NORSE

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med dette prosjektet er å få økt kunnskap om helse og fungering etter pensjonering. Det planlegges å gjøre analyser basert på data fra Norwegian Old Age Health and Retirement Survey (NORSE). I denne undersøkelsen ble et randomisert utvalg personer over 60 år invitert i to runder, en i 2017 og en i 2018. Det planlegges en ny runde i 2019. Prosjektet har vært forelagt REK som har konkludert med at behandlingen innebærer opprettelsen av et helseregister. Datatilsynet har innvilget konsesjon til behandling av opplysninger i et helseregister, som danner grunnlag for prosjektet Norwegian Old Age Health and Retirement Survey (NORSE). Variabler som vil bli analysert i denne studien er blant annet betingelser og trivsel på jobb før pensjonering, yrke, utdanning, kjønn, alder ved pensjonering, mental helse og sivil status, livsstilsvariabler som røyking og bruk av alkohol, samt resultater fra kognitive og fysiske tester. Man ønsker å koble allerede innsamlede NORSE-data til tidligere befolkningsundersøkelser i Oppland og registerdata fra SSB (uføretrygd, dato for pensjonering og utdanning) for å kunne undersøke sammenhengen med tidligere helse og livsstil med helse etter pensjonering.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/743 Prosjektstart: 26.04.2018 Prosjektslutt: 30.04.2021

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ellen Melbye Langballe
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Interne midler i form av arbeidstid til forskningForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2018 REK sør-øst
26.04.2018 REK sør-øst