Forskningsprosjekt


Vurdering av prognostiske faktorer ved tidlig endometriecancer

Vitenskapelig tittel:
Vurdering av prognostiske faktorer ved tidlig endometriecancer med særlig tanke på genomisk instabilitet.

Prosjektbeskrivelse:
Standardbehandling for livmorkreft (endometriecancer) er operasjon. Pasienter med særlig risiko for residiv får deretter adjuvant kjemoterapi. Korrekt utvelgelse til dette er viktig for å unngå over eller undebehandling. Histopatologiske faktorer er de viktigste, men det trenges supplerende markører for å oppnå en bedre seleksjon. I forskningsgruppen for gynekologisk kreft har vi vurdert L1CAM (REK 2014/701). Vi har vurdert betydningen av kromosom instabilitet, først ved ploiditetsmåling, nylig ved vurdering av kromatin organisering (Lancet Oncology 2018). Det siste er ganske lovende. Vi ønsker nå å foreta en validerings studie på pasientmaterialet omfattet av REK 2014/701 som er et uavhengig materiale. I tillegg ønsker vi å foreta relevante studier på kromatin og DNA nivå for å se på sammenheng mellem avvik i de 2 metoder. I tilleg til å vurdere den rent prognostiske verdi vil vi se på om utfallet av vurdering av kromatinstruktur kan predikere forekomst av lymfeknutemetastaser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/460 Prosjektstart: 01.03.2018 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gunnar Kristensen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av egne midler.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Generell biobank for gynekologisk kreft
Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2018 REK sør-øst